Götüntülü Sohbet Siteleri, Mobil Kameralı Chat Sitesi, Sesli Sohbet Siteleri

Mobil Sohbet Girişi


 

 

 

* Mobil bağlan, binlerce insan ile sohbet et

 

 

 

 

E-Hemşire.com Hemşirelik Danışmanlık | MobilGeveze.Com - Mobil Sohbet Kameralı Sohbet Sitesi


E-Hemşire.com Hemşirelik Danışmanlık

E-hemşire.com hemşire danışmanlık blog sayfası, ehemşire.com hemşire sitesi, hemşireler sayfaları e hemşire.

Hemşirelik ve Danışmanlık

Hastane, okul, endüstri merkezi ya da ev ortamında hemşireler,  kendilerine danışılan elemanlar rolünü üstlenirler. Danışmanlık yolu ile bireylere aileye ve topluma yol gösterir, sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışırlar.

Ancak bu görevlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri ve güven aksettirebilmeleri için iletişim, ilişki, danışma yöntem ve tekniklerini iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

İletişim teknik ve yöntemlerden yararlanarak danışma, bir güven ve anlayış ortamı içerisinde, yüz yüze görüşme ve sıcak insan ilişkilerine dayanan bir yardım hizmetidir.

Danışan bireylerin davranışları öğretim yolu ile değiştirilerek, daha uyumlu olma, karar verebilme, bağımsız işlev görme, sorun çözümleme yetenekleri geliştirilir; ayrıca sorumluluk duyguları artırılarak kişilikleri güçlendirilir.

MobilGeveze.com Sesli Mobil Kameralı Chat Görüntülü Sohbet,

Kimler İçin Danışma

Hemşireler, gerek koruyucu gerekse tedavi edici hizmetlerde yardıma gereksinimi olan bireylerle karşı karşıya kalırlar. O halde hemşirelik hizmetlerinin geçerli olduğu her yerde danışmanlık da geçerli olacaktır.

İster hasta, ister sağlıkta olsun hemşireler, her yaş düzeyinde sağlık gereksinimi içinde olan tüm bireylere, ailelere ve topluma danışmanlık yapabilirler.

Danışma Teknikleri

Danışman hemşireden beklenen görev yardım etmektir. Yardımı yeterince ve doğru olarak yapabilmesi için insan iletişim ve ilişkisi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmalıdır.

İlk kez karşılaştığı ve danışmana gereksinimi olduğuna inandığı bireyle önce sohbet ederek konuşmaya girmelidir. Bu sohbet sırasında danışanın ilgi, alanına girmeli dostça ilişkiyi başlatmalı, yavaş yavaş güven duygusunun gelişimin neden olmalıdır.

Örneğin;
Bir ev ziyareti sırasında hemşire oldukça kalabalık bir ortamda gelir. Yedi çocuk odanın ortasına oyuncakları dökmüş oynuyorlar! Tümü 2-13 yaş arası olan bu çocuklar zayıf, bakımsız! Bir divanda oturan birkaç kadın tığ işi yapıp sohbet ediyorlar.

Yanlarına oturan hemşire “Oh! Ne güzel işler yapıyorsunuz? Kolay gelsin.” der. Örülmüş dantellere bakar. Beğenisini ifade eder. Böylece karşılıklı iletişim başlar ve devam eder.

Danışma gereksinimi olan bireyin sorununu daha iyi anlayabilmek için sıra bilgi toplamaya gelir. Ancak zaman zaman hemşire bilgi toplarken bilgi verir duruma da girebilir.

Bu bilgiler bireyin gereksinim duyduğu ve o anda alması gereken bilgilerdir. Böylece yetkili bir ağızdan alacağı bilgi onu rahatlatacak ve şüphelerini gidermesine neden olacaktır.

Bu konuşmalar sırasında danışan birey sorununu genel anlamda anlamış olur ve nedenlerini araştırmaya başlar. Birey kendi sorununa karşı bilinçlenirken danışman da sorunun tam tablosunu ortaya çıkarmaya yani bir tanı koymaya çalışır.

Acaba sorunun kaynağı nedir? Etkileri nelerdir? Sağlık yönünden dezavantajları var mıdır?

Bu sırada danışanı iyi dinlemek verbal ve nonverbal ipuçlarını değerlendirmek oldukça önemlidir. Dinlemek onun sorununun anlaşıldığını, ona değer ve saygı gösterildiğini ortaya koyacaktır.

Danışanın iç görü geliştirmesi, sorunu ile yüz yüze gelmesi, sorunun daha iyi anlayabilmesi kaçındığı, bastırdığı önemli noktaları aydınlığa kavuşturabilmesi için konuşmayı sürdürücü sözlerden yararlanılmalıdır.

Örneğin; “Sonra?” “Başka?” “Yani demek istiyorsunuz ki…” “Biraz açıklar mısınız?” gibi.

Danışanın kendi duygu, düşünce, tavır, algı ve yaşantılarının bir başkası tarafından ifadesini görmesi ve onlara dıştan ikinci bir şahıs olarak yeni bir açıdan bakıp değerlendirebilmesi için onun düşünce duygu, tavır, algı ve yaşantıların herhangi bir yoruma kaçmadan ve bir şey katılmadan danışana yansıtılır.

Örneğin; Yukarıdaki örnekte söz ettiğimiz aile ortamında kayınvalide oldukça çocuklardan rahatsız olduğunu, masraflarını karşılamak için oğlunun çok çalıştığını bu nun da kendisini son derece üzdüğünü ifade eder.

Ancak diğer taraftan gelinine “Bir oğlan daha doğursan iyi olur, ismimizi devam ettirecekler çoğalır” der.

Hemşire kayınvalideye dönerek çocukların gürültüsünü çok fazla ve de bunlara bakmak yedirmek, giydirmek ne kadar zor! Babalarının da çok çalışması gerçekten yorucu! Bir çocuk daha olsa!” der. Bunun üzerine kayınvalide “sözümü geri aldım. Kızım, hemşire hanımın dediği gibi yap da korun der.”

Bu örnekte görüldüğü gibi yansıtma tekniği yolu ile kayınvalide kendi duygu ve düşüncelerini değerlendirme olanağı bulur ve danışmanın işini kolaylaştırır.

Eğer danışanın morale, cesaretlendirilmeye gereksinimi varsa, danışman ona karşı anlayış, saygı samimiyet göstererek destekleyici ve cesaret verici bir rol oynar. Böylece danışan sorununu ele almadan cesaret kazanmış olur.

Örneğin;
Yukarıdaki örnekte kayınvalidenin konuşmasından sonra gelin “Acaba hemşire hanım, önlem alsam, bir daha hamile olmaz mıyım?” diye sorar. “Evet. Yarın A.Ç.S. Merkezine gelin. Bu kartı birlikte getirin size ben yardımca olacağım ve başaracağız” der. Gelin hanım teşekkür eder, gözleri ışıl, ışıl güler. Artık istediği desteği almıştır.

Soruna çözüm arar ve planlama yaparken danışman ve danışan iki ortak gibi çalışmalıdırlar. Her ikisi birlikte düşünmeli ve çareler aramalıdırlar. Bu çalışma sırasında bazen danışana öğüt vermek gerekebilir.

Öğütler danışanın harekete geçmesine ve fikirleri daha kolay kabul etmesine neden olur. Ancak öğüt verme sırasında hemşire yumuşak ve inandırıcı olmalı, karşısındaki bireyi kendine bağımlı yapmamaya dikkat etmelidir.

Zaman zaman hemşire kendine danışan bireyin duygu ve düşüncelerini kabul etmeyebilir. Eğer böyle bir şey varsa her ikisi arasında güven oluştuğu zaman hemşire bu konudaki düşüncelerini açıkça ifade edebilir. Ancak yaklaşımı çok dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde ilişkiler zedelenebilir ve amaca ulaşmak güçleşebilir.

Danışman çoğu kez bir eğitici rolündedir. Kendisine danışan bireye gereksinim duyduğu konularda bilgi verir ve davranışını değiştirmesi için onu yönlendirir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki hemşire nerde olursa olsun günlük işlerini yerine getirirken bir taraftan da danışmanlık rolünü yüklenir ve gereken rehberliği yapar.

Danışma sıcak insan ilişkilerine dayanan bir yardım hizmetidir. Günlük işlerini yaparken hemşireler aynı zamanda danışman rolünü de yüklenirler.

Danışma sohbetle başlar, bilgi toplama, bilgi verme, sorunu tanıma, iyi dinleme, konuşmayı sürdürme, yansıtma, destekleme ve cesaretlendirme, yönlendirme teknikleri ile gerçekleşir.

 Bir cevap bırakın.